CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

Số TT

Nội dung

Điều hành

1

Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần  và chương trình Hội nghị

Đ/c Nguyễn Thành Minh – Chánh Văn phòng VKS tỉnh.

2

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Diến – Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng,Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng

3

Trình bày báo cáo (tóm tắt)  kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của VKSND tỉnh

Đ/c Vương Khả Lợi – Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng

4

Các đ/c Phó Viện trưởng VKS tỉnh giải đáp các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị và Tham luận của các đơn vị về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Vũ Văn Diến – Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng,Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng

5

Kết luận Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Diến – Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng