Trao đổi nghiệp vụ

Trong thời gian gần đây tình hình tội phạm Cố ý gây thuơng tích đang có chiều hướng gia tăng với tính chất mức độ, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Điều đó phản ánh rõ nét thực trạng xã hội đang trở nên phức tạp, các mâu thuẫn dường như đang được giải quyết bằng con đường bạo lực. Tuy vậy công tác đấu tranh và xử lý đối với loại tội phạm này còn thiếu tính kịp thời, thực tiễn giải quyết còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong phạm vi bài viết này tôi xin trao đổi một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên

Luận tội hướng vào việc buộc tội nếu dựa vào chứng cứ xác thực đã qua thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở đó tập trung phân tích, đánh giá chứng cứ, viện dẫn chứng cứ để chứng minh tội trạng bị cáo, đánh giá tính chất, mức độ, tác hại của hành vi phạm tội, phương pháp, thủ đoạn phạm tội, động cơ, mục đích phạm tội cùng với hậu quả thiệt hại, nguyên nhân, điều kiện phạm tội, vai trò trách nhiệm của bị cáo.
<< Trang trước   Trang sau >>