Trao đổi nghiệp vụ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015
Về án Tạm đình chỉ và thống kê án Tạm đình chỉ. Hiện tại có hai luồng ý kiến về so sánh ''chênh lệch'' là chính xác hay không. Cùng với băn khoăn này, trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê nói chung và Thống kê án Tạm đình chỉ nói riêng đang là vướng mắc cần có nhận thức và phương pháp thống nhất.

Những vướng mắc cơ bản còn có ý kiến khác nhau trong Dự thảo Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

 

Các tin khác
Trang sau >>