Kiểm sát hoạt động tư pháp

Để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đúng quy định pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm, cùng với việc tăng cường công tác kiểm sát điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra
Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà hình sự là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách tư pháp. Yêu cầu này phải được thể chế hoá một cách đầy đủ, cụ thể trong các quy định của pháp luật. Đặc biệt cần phải tập trung xây dựng đội ngũ kiểm sát viên vững mạnh để thực hiện tốt hơn yêu cầu đó.
<< Trang trước   Trang sau >>