TIN HOẠT ĐỘNG  

Từ đầu năm 2019 đến nay, Viện KSND huyện Đam Rông đã thực hiện tốt chức năng THQCT, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; THQCT, kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, đặc biệt là các tội phạm: Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Hủy hoại rừng, theo đó:

Viện kiểm sát đã thụ lý kiểm sát 15 tố giác, tin báo, hiện đã khởi tố 15 vụ/18 bị can, trong đó: Khởi tố 10 vụ/13 bị can về Tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo Điều 232 BLHS; Khởi tố 05 vụ/05 bị can về Tội Hủy hoại rừng, theo Điều 243 BLHS. Tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 185,364 m3 gỗ nhóm IIA và nhóm IV, tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 103.588 m2 rừng, trong đó có 72.622 m2 rừng sản xuất và 30.966 m2 rừng phòng hộ; địa bàn xảy ra chủ yếu thuộc các xã: Đạ M’Rông, Đạ Long, Liêng Srônh và Phi Liêng. Đến nay đã giải quyết được 13 vụ, đạt tỷ lệ 87%, còn 02 vụ đang điều tra trong hạn luật định. Đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa đi xét xử lưu động nhiều vụ án, với mức án nghiêm khắc. Từ đó đã nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn huyện đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát đã ban hành 03 kiến nghị đối Chủ tịch UBND huyện và 02 Ban quản lý rừng về việc tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, bảo vệ rừng trên diện tích được giao quản lý. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến rừng, hạn chế đến mức thấp nhất để xảy ra các vụ Hủy hoại rừng và Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản trong thời gian tiếp theo. Các kiến nghị của Viện kiểm sát được các đơn vị tiếp thu, trả lời./.

Trương Văn Dương-VKSND huyện Đam Rông