LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND CẤP HUYỆN 

Vào chiều ngày 02/4/2018 tại trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương  đối với đồng chí Nguyễn Văn Việt – Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Đơn Dương. 

 

 Đ/c Vũ Văn Diến – Viện Trưởng VKSND tỉnh Trao quyết định bổ nhiệm

Dự Lễ công bố có đồng chí Vũ Văn Diến – Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Vương Khả Lợi – Phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Thị Sinh – Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ tỉnh Lâm Đồng,  đồng chí Nguyễn Viết Xuân – Phó Trưởng ban tổ chức huyện ủy Đơn Dương cùng lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức và nhân viên viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương.Thừa lệnh Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Thị Sinh công bố Quyết định của viện kiểm sát nhân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương đối với đồng chí Nguyễn Văn Việt – Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Đơn Dương.theo đó, Đ/c Nguyễn Văn Việt được bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng VKSND huyện Đơn Dương kể từ ngày 01/04/2018 nhiệm kỳ 05 năm. Đ/c Vũ Văn Diến thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Đ/c Nguyễn Văn Việt, chúc đồng chí Việt trong cương vị mới sẽ phát huy tốt mọi năng lực lãnh đạo cũng như công tác của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa VKSND huyện Đơn Dương hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ của ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Việt phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ và gửi lời cám ơn chân thành đến Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ban tổ chức huyện ủy Đơn Dương, các đồng chí trong đơn vị đã tin tưởng giao phó nhiệm vụ và xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên của đơn vị kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua để đưa tập thể viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ mà Đảng,  Nhà nước đã giao phó.