Nghiệp vụ kiểm sát

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ngày 10/01/2020, tại Hội trường Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tại hội nghị, Đoàn khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Các tin khác
Trang sau >>