Lịch sử ngành Kiểm sát Lâm Đồng

Tháng 4 về Ngành kiểm sát nhân dân nói chung, VKSND tỉnh Lâm Đồng nói riêng lại tri ân các anh hùng liệt sỹ và các thương bệnh binh đã hy sinh thân thể và một phần xương máu của mình để đất nước được thống nhất như ngày hôm nay.