ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG, NHIỆM KỲ 2019-2022 

Thực hiện kế hoạch Kế hoạch số 15- KH/ĐTN ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan tỉnh “V/v: Tổ chức Đại hội Đoàn cấp Chi đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022”, chiều ngày 25/6/2019, Chi Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Phạm Thế Mỹ - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Kiên Cường - Bí thư Đoàn khối các Cơ quan  tỉnh; các đồng chí BCH Chi Đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp; đặc biệt là sự có mặt đông đủ của toàn thể đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

 
 

Đại hội nhiệm kỳ này thực hiện hai nhiệm vụ, đó là: Nghe và thảo luận Dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019; phương hướng, mục tiêu, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 – 2022, đồng thời Đại hội bầu Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.

Sau khi nghe Chủ tọa thông qua các báo cáo chính trị tại Đại hội, các đoàn viên đã tham gia thảo luận,  đã thẳng thắn chỉ ra những mặt mạnh, yếu của BCH và của Chi Đoàn VKSND tỉnh trong nhiệm kỳ 2017-2019 và hiến kế xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ 2019-2022. Qua báo cáo đã khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Chi Đoàn VKSND tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo từ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Ban Thường vụ Đoàn khối các Cơ quan tỉnh, do đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, cụ thể: Chi đoàn đã 3 năm liền đạt “Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc”, được Đoàn khối tặng giấy khen; Chi đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn Khối và chính Chi Đoàn phát động (chương trình “Tết yêu thương 2018” tại xã B’ Ró huyện Đơn Dương)

Đoàn viên thanh niên trong Chi Đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác, nhiệt tình mỗi đoàn viên luôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực công tác được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như công tác Đoàn và phong trào thanh niên do Đoàn khối , Chi Đoàn tổ chức; các hoạt động do Đảng ủy, Công Đoàn giao phó. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Ngô Phạm Thế Mỹ đã ghi nhận thành tích mà Chi Đoàn đã đạt được, bên cạnh đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu làm tốt công tác trong nhiệm kỳ 2019-2022.  Đồng chí Trần Kiên Cường – Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cũng đã phát biểu tuyên dương các thành tích mà Chi Đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như chỉ đạo thực hiện tốt Công tác Đoàn và phòng trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019- 2022.

Đại hội Chi Đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2019-2022 đã bầu ra 03 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2019-2022 có đủ năng lực, nhiệt tình, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với Đảng, với đơn vị và đoàn viên thanh niên, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy công tác Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện

 
 

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ VKSND tỉnh Lâm Đồng tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, Chi Đoàn VKSND tỉnh Lâm Đồng sẽ là lực lượng tình nguyện, xung kích của đơn vị, luôn đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022 và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ do Đảng bộ, Lãnh đạo Viện giao cho Đoàn thanh niên; xứng đáng là đội quân xung kích, lực lượng hậu bị của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng.