LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại đơn vị. Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chiều ngày 04/6/2018, Chi bộ Tổ chức – Thanh tra - Khiếu tố thuộc Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Nguyễn Thị Phương Thúy; Chuyên viên, Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc Viện KSND tỉnh Lâm Đồng.

Được sự giúp đỡ tận tình của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Lâm Đồng; trải qua quá trình phấn đấu và trưởng thành, quần chúng Nguyễn Thị Phương Thúy đã không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong nghề nghiệp, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tham dự  buổi lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Trần Hoài Giang, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đình Phong – Bí thư Chi bộ, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, theo đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng; thay mặt Chi bộ Tổ chức – Thanh tra – Khiếu tố, đồng chí Ngô Đình Phong đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy đã thực hiện tuyên thệ về chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên; tiếp theo đồng chí Ngô Đình Phong, Bí thư Chi bộ đã phát biểu giao nhiệm vụ mới cho đồng chí Thúy, về việc thực hiện đúng các nhiệm vụ của người Đảng viên; trau dồi phẩm chất đạo đức; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thúy đã phát biểu tiếp thu nhiệm vụ được phân công và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu không ngừng để nâng cao tinh thần cách mạng, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như rèn luyện phẩm chất, tác phong của người Đảng viên trong thời kỳ mới./.