Danh bạ hộp thư điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: số 01 Hai Bà Trưng, phường 6, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3822107

Email: vksnd@lamdong.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

1

Vũ văn Diến

Viện Trưởng

dienvv@lamdong.gov.vn

2

Hồ Thị Đóa

Phó Viện trưởng

doaht@lamdong.gov.vn

3

Vương Khả Lợi

Phó Viện trưởng

loivk@lamdong.gov.vn

4

Lê Văn Trữ

Phó Viện trưởng

trulv@lamdong.gov.vn

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15