Kỷ niệm ngày thành lập Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước 

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới. Cũng trong thời gian đó, một cơ quan đầu não giúp việc cho Chính phủ lâm thời và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thành lập. Do lúc bấy giờ, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa ổn định, áp lực nội hoạn - ngoại xâm rất lớn, nên tổ chức cũng như nhân sự của cơ quan này được giữ bí mật. Việc thành lập cơ quan này cũng không có văn bản thành lập chính thức.

Đến tháng 9 năm 1955, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng được thành lập, đồng chí Phạm Hùng được cử làm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Mặc dù vậy, mãi đến 26 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới ra Lệnh số 18-LCT công bố Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong đó chính thức thành lập Văn phòng Phủ Thủ tướng. Điều 8, Lệnh Chủ tịch nước số 18-LCT ngày 26 tháng 7 năm 1960 nêu trên quy định:

"Bộ máy làm việc của Hội đồng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là Phủ thủ tướng. Phủ Thủ tướng gồm:

- Văn phòng Phủ Thủ tướng, đứng đầu là Bộ trưởng Phủ Thủ tướng có một hoặc nhiều Thứ trưởng giúp việc;

- Các Văn phòng nghiên cứu và theo dõi từng khối công tác của Chính phủ, đứng đầu là các Chủ nhiệm Văn phòng có một hoặc nhiều Phó chủ nhiệm giúp việc. Chủ nhiệm Văn phòng là một Bộ trưởng”.

Năm 1971, bên cạnh Bộ trưởng Phủ Thủ tướng còn đặt thêm một Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng tương đương Bộ trưởng. Năm 1981, chức vụ Bộ trưởng, Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng tương đương với Bộ trưởng Phủ Thủ tướng cũ và Văn phòng Phủ Thủ tướng cũng chuyển thành Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, đứng đầu bởi Chủ nhiệm, tương đương Bộ trưởng. Trong hầu hết thời gian, 2 chức vụ này do một người kiêm nhiệm; đến năm 1987 thì sát nhập hai chức vụ này làm một.

Đến năm 1992, Hội đồng Bộ trưởng chuyển lại thành Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng đổi sang tên gọi mới là Văn phòng Chính phủ.

Ngày 19 tháng 4 năm 2001, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 489/QĐ-TTg, chọn ngày 28 tháng 8 làm “Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ”. Và cũng là ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cũng được ra đời đồng thời với sự ra đời của UBND cách mạng tỉnh Lâm Đồng (03/02/1976). Từ khi thành lập đến nay Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng có những tên gọi:

- Từ 03/4/1975 đến 02/02/1976: Văn phòng Ủy ban Quân quản (chưa lập tỉnh);

- Từ 03/02/1976 đến 11/8/1976: Văn phòng UBND Cách mạng tỉnh Lâm Đồng;

- Từ ngày 12/8/1976 đến 03/6/2001: Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Từ 04/6/2001 đến 22/7/2004: Văn phòng HĐND UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Từ 01/8/2004 đến nay: Văn phòng UBND Tỉnh Lâm Đồng.

Trong các năm qua, các thế hệ CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Văn phòng UBND tỉnh và nhiều CBCCVC đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành TW, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc, Huân chương lao động hạng III, hạng IInhiều phần thưởng cao quý khác.

Đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự cố gắng vươn lên của đội ngũ CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ. Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng năm nay, thay mặt lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, xin gửi đến đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lời cảm ơn sâu sắc, trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn CBCCVC Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ và xin kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; tiếp tục quan tâm tới hoạt động của Văn phòng. Xin cảm ơn các đồng chí CBCCVC và người lao động trong Văn phòng UBND tỉnh đã không ngừng cố gắng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần cho Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mong rằng các đồng chí CBCCVC Văn phòng ở thế hệ hôm nay hãy phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước, thay mặt lãnh đạo Văn phòng và BCH Công đoàn Văn phòng UBND tnh phát động và kêu gọi toàn thể CBCCVC và người lao động trong cơ quan phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn; hãy nổ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xác định, xứng đáng với những lời căn dặn của Bác Hồ lúc sinh thời khi người đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950 đó là: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng ... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. 

Trong tình hình hiện nay, lời căn dặn của Bác càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng nói riêng./-

ĐOÀN VINH QUANG

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng