Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản QPPL của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 1389 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
52/2019/QĐ-UBND 13/12/2019 Sửa đổi điều 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 84 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
51/2019/QĐ-UBND 11/12/2019 Ban hành quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
50/2019/QĐ-UBND 22/11/2019 Ban hành quy định số lượng, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng, ban, chi cục trưởng và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng
49/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
47/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Ban hành quy định lộ giới và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cát Tiên - huyện Cát Tiên
48/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 Ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
46/2019/QĐ-UBND 04/11/2019 Ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
45/2019/QĐ-UBND 01/11/2019 Ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
44/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 Sửa đổi, bổ sung điều số 26 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
43/2019/QĐ-UBND 09/10/2019 Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
42/2019/QĐ-UBND 25/09/2019 Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
41/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 Quy định tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40/2019/QĐ-UBND 09/09/2019 Sửa đổi điều số 21 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
38/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Bãi bỏ Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
39/2019/QĐ-UBND 30/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
36/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh
37/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Lộc Phát
35/2019/QĐ-UBND 14/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
34/2019/QĐ-UBND 13/08/2019 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý
33/2019/QĐ-UBND 07/08/2019 Sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
31/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
32/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
30/2019/QĐ-UBND 09/07/2019 Ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
29/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công tác thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công tác thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.