Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản QPPL của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 1374 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
36/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Di Linh
37/2019/QĐ-UBND 19/08/2019 Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Lộc Phát
35/2019/QĐ-UBND 14/08/2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
34/2019/QĐ-UBND 13/08/2019 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý
33/2019/QĐ-UBND 07/08/2019 Sửa đổi Khoản 1 Điều 27 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng
31/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
32/2019/QĐ-UBND 12/07/2019 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng
30/2019/QĐ-UBND 09/07/2019 Ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
29/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công tác thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29/2019/QĐ-UBND 08/07/2019 Quy định mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công tác thủy lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
27/2019/QĐ-UBND 19/04/2019 Ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
26/2019/QĐ-UBND 02/04/2019 Bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng
25/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
6/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
7/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Lạc Dương ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
8/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
9/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Di Linh ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
10/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Huoai ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
11/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
12/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Cát Tiên ban hành kèm theo quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng
13/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
14/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc
15/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Lạc Dương
16/2019/QĐ-UBND 20/03/2019 Ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2019 trên địa bàn huyện Đam Rông

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.