Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 210 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
103/BC-UBND 01/06/2020 Báo cáo phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
80/BC-UBND 04/05/2020 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2020
63/BC-UBND 09/04/2020 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2020
43/BC-UBND 11/03/2020 Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2020
35/BC-UBND 26/02/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ tháng 3 năm 2020
24/BC-UBND 07/02/2020 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ tháng 02 năm 2020.
12/BC-UBND 15/01/2020 Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
304/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
297/BC-UBND 09/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
247/BC-UBND 30/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 10; nhiệm vụ giải pháp tháng 11 năm 2019
237/BC-UBND 14/10/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý III năm 2019
221/BC-UBND 25/09/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ trong 9 tháng năm 2019
211/BC-UBND 12/09/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2019
201/BC-UBND 30/08/2019 Kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của hội đồng nhân dân các cấp liên quan đến Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tbuộc tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2019-2021
200/BC-UBND 29/08/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ giải pháp tháng 9 năm 2019
169/BC-UBND 22/07/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý II năm 2019
123/BC-UBND 13/06/2019 Báo cáo tình hình, kết quả phát triển du lịch và triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
122/TB-UBND 11/06/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
118/BC-UBND 06/06/2019 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
119/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
114/BC-UBND 30/05/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
93/BC-UBND 07/05/2019 Đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017, 2018; triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019
89/BC-UBND 06/05/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
73/BC-UBND 11/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2019
70/BC-UBND 08/04/2019 Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.