Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 195 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
169/BC-UBND 22/07/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý II năm 2019
123/BC-UBND 13/06/2019 Báo cáo tình hình, kết quả phát triển du lịch và triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
122/TB-UBND 11/06/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
118/BC-UBND 06/06/2019 Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
119/BC-UBND 06/06/2019 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
114/BC-UBND 30/05/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 5; nhiệm vụ tháng 6 năm 2019
93/BC-UBND 07/05/2019 Đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2017, 2018; triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019
89/BC-UBND 06/05/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2019
73/BC-UBND 11/04/2019 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng quý I năm 2019
70/BC-UBND 08/04/2019 Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
71/BC-UBND 08/04/2019 Đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 trong các cơ quan nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng
47/BC-UBND 13/03/2019 Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2019
40/BC-UBND 04/03/2019 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019
18/BC-UBND 29/01/2019 Báo cáo công khai chi tiêu, biểu mẫu thuyết minh làm căn cứ trình HĐND tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019
03/BC-UBND 03/01/2019 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2018; nhiệm vụ tháng 01 năm 2019
248/BC-UBND 07/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
213/BC-UBND 07/11/2018 Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII năm 2018
209/BC-UBND 29/10/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng còn lại năm 2018
205/BC-UBND 23/10/2018 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng 9 tháng đầu năm 2018
177/BC-UBND 13/09/2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
171/BC-UBND 04/09/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2018
5428/UBND-KT 24/08/2018 Chấp thuận chủ trương cho ông Nguyễn Tấn Trí xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Tân Thành - huyện Đức Trọng
148/BC-UBND 03/08/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
146/BC-UBND 02/08/2018 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8/2018
133/BC-UBND 11/07/2018 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.