Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 402 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1717/QĐ-UBND 13/08/2019 Công bố bãi bỏ thủ tục "Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất gia công" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương ban hành tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
1702/QĐ-UBND 12/08/2019 Công bố thủ tục danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đống
4899/UBND-TKCT 06/08/2019 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo
1679/QĐ-UBND 06/08/2019 Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng
1665/QĐ-UBND 02/08/2019 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1657/QĐ-UBND 01/08/2019 Tạm thời phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân tộc thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1658/QĐ-UBND 01/08/2019 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1636/QĐ-UBND 31/07/2019 Công bố bãi bỏ "Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường" thuộc thẩm quyến giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp đã ban hành tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
4663/UBND-TTPVHCC 26/07/2019 Tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ ...
1607/QĐ-UBND 26/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng
166/TB-UBND 16/07/2019 Kết luận của đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018 và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
1484/QĐ-UBND 09/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1459/QĐ-UBND 05/07/2019 Ban hành quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Lâm Đồng trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1454/QĐ-UBND 04/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1419/QĐ-UBND 01/07/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, danh mục thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
3881/UBND-TH2 26/06/2019 Chấm dứt thực hiện hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/7/2019
122/TB-UBND 11/06/2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
1255/QĐ-UBND 10/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1256/QĐ-UBND 10/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.
1194/QĐ-UBND 03/06/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
1181/QĐ-UBND 30/05/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2926/UBND-TKCT 20/05/2019 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh
2892/UBND-CBTT 17/05/2019 Phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia của UBND tỉnh Lâm Đồng
296/VP 08/05/2019 Hướng dẫn tiêu chí xã "Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính; giải quyết thủ tuc hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo thời gian quy định" tại điểm b, khoản 5, điều 1 Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020
952/QĐ-UBND 04/05/2019 Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng và các Chi nhánh năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.