Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 477 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
917/QĐ-UBND 20/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
859/QĐ-UBND 18/05/2020 Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến và danh mục dịch vụ công của tỉnh Lâm Đồng tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020
111/TB-UBND 18/05/2020 Kết luận của đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
816/QĐ-UBND 08/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
793/QĐ-UBND 05/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
792/QĐ-UBND 05/05/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thực hiện tại sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
718/QĐ-UBND 21/04/2020 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
662/QĐ-UBND 08/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
663/QĐ-UBND 08/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
652/QĐ-UBND 07/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bải bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
654/QĐ-UBND 07/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bải bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
653/QĐ-UBND 07/04/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bải bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
1834/UBND - TTPVHCC 31/03/2020 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
588/QĐ-UBND 31/03/2020 Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
81/TB-UBND 24/03/2020 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc triển khai thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công
43/BC-UBND 11/03/2020 Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2020
1229/UBND-VX1 06/03/2020 Triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
417/QĐ-UBND 04/03/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
379/QĐ-UBND 27/02/2020 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh
04/2020/QĐ-UBND 18/02/2020 Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
607/UBND-TTPVHCC 07/02/2020 Kế hoạch tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của nột số dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
267/QĐ-UBND 06/02/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
268/QĐ-UBND 06/02/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực trống trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
587/UBND-VX1 05/02/2020 Triển khai thực hiện danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
143/QĐ-UBND 03/02/2020 Công bố danh mục thủ tuc hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.