Skip navigation links
Trang chủ
UBND tỉnh
Văn bản chỉ đạo
Văn phòng
Tiếp công dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Skip navigation links
UBND tỉnh
Giới thiệu
Quy chế làm việc
Chương trình công tác
Tin tức - Sự kiệnExpand Tin tức - Sự kiện
Bản đồ hành chính
Văn bản chỉ đạo
Toàn bộ
Văn bản QPPLExpand Văn bản QPPL
Văn bản hành chínhExpand Văn bản hành chính
Theo lĩnh vựcExpand Theo lĩnh vực
Chứng nhận đầu tư
Cấp chứng nhận đầu tư
Thu hồi Giấy CNĐT
Văn phòng
Giới thiệu
Chức năng - Nhiệm vụ
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng - ĐoànExpand Tổ chức Đảng - Đoàn
Tin tức - Sự kiện
Tiếp công dân
Ban Tiếp Công dân
Quy chế tiếp công dân
Lịch tiếp dân
Kết quả tiếp dânExpand Kết quả tiếp dân
Kiếm soát, công bố TTHC
Văn bản chỉ đạo
Công bố TTHC VPUBND
Hướng dẫn
Tin hoạt động
Phản ánh - Kiến nghị
Trả lời phản ánh kiến nghị
Thủ tục hành chính
Thông tin đấu Thầu
Thông báo mời thầu
Thông báo chào hàng cạnh tranh
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản chỉ đạo

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 450 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
99/QĐ-UBND 16/01/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng
12/BC-UBND 15/01/2020 Báo cáo kết quả đánh giá, chấm điểm việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
51/QĐ-UBND 09/01/2020 Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
2759/QĐ-UBND 31/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8384/UBND-TTPVHCC 25/12/2019 Tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia của Sở Giao thông Vận tải và Sở Công thương
2663/QĐ-UBND 24/12/2019 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
2633/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2634/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2633/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2634/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
304/BC-UBND 16/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019
2591/QĐ-UBND 13/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2576/QĐ-UBND 11/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
297/BC-UBND 09/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
2546/QĐ-UBND 09/12/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2491/QĐ-UBND 29/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
288/TB-UBND 27/11/2019 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2420/QĐ-UBND 15/11/2019 Ban hành danh mục bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
2393/QĐ-UBND 11/11/2019 Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu in tờ gấp tuyên truyền về thủ tục hành chính
7377/UBND-TKCT 08/11/2019 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ số cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2019
2381/QĐ-UBND 08/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý nhà nước về tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2377/QĐ-UBND 07/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
7224/UBND-VX1 04/11/2019 Đồng ý chủ trương kết nối hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với ứng dụng Zalo
2341/QĐ-UBND 01/11/2019 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
2310/QĐ-UBND 30/10/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.