Thông báo chào hàng cạnh tranh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kính mời quý công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp dịch vụ “Gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa” cho Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng với các nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm thiết bị tường lửa; chi tiết như sau:

STT

Tên hàng hóa/dịch vụ

Thời gian gia hạn

Đơn vị tính

Số lượng

1

- Gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus Trend Micro cho 04 máy chủ và 60 máy trạm.

12 tháng

Bộ

01

2

- Gia hạn renew license Firewall Dell Sonicwall NSA 3600.

12 tháng

Bản

01

2. Thời gian cung cấp: Trong tháng 11/2018

3. Địa điểm cài đặt: Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt.

Đề nghị Quý Công ty/đơn vị gửi Thư dự chào hàng/báo giá có niêm phong, ngoài bì thư ghi: Thư dự chào hàng cạnh tranh” và gửi đến Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng - Số 04, đường Trần Hưng Đạo, phường 03, thành phố Đà Lạt.

 Điện thoại: (0263)3531830, Fax: (0263)3821138

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00, ngày 14/11/2018.

Chào giá được mở công khai vào lúc 09h00, ngày 15/11/2018 tại địa chỉ nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng rất mong được sự quan tâm và thư chào hàng tốt nhất của quý công ty/đơn vị./.