Skip navigation links
Văn bản chỉ đạo
Đề án 343 - Phụ nữ
Phòng chống HIV/AIDS
Phòng chống ma túy
Phòng chống tội phạm
Phòng chống mua bán người
Xây dựng Nông thôn mới
An toàn Giao thông
PC buôn lậu, gian lận TM
Thông tin đối ngoại
Thông tin tuyên truyền
Đề án 343 - Phụ nữ
Phòng chống ma túy
Phòng chống HIV/AIDS
Phòng chống tội phạm
Phòng chống buôn bán người
Xây dựng Nông thôn mới
An toàn giao thông
Hội nhập quốc tếExpand Hội nhập quốc tế
Phòng cháy chữa cháy
Phòng chống thuốc lá
Sử dụng xăng sinh học
Thông tin đối ngoại
PC buôn lậu, gian lận TM
Tư vấn - Liên hệ
Cai nghiện ma túy
Cai nghiện thuốc lá
Địa chỉ cai nghiện ma túy
Các địa chỉ liên quan về HIV
Phòng, chống tái nghiện ma túy
Nhận thức mới về nghiện ma túy
Địa chỉ tư vấn liên hệ về HIV
 

 Văn bản liên quan đến Phòng chống HIV/AIDS

 

· Văn bản số 186/UBND-TKCT ngay 13/1/2016của UBND về việc Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng. 

· Quy chế 2258/QC-BTLBĐBP-BYT phối hợp Giữa Bộ Y tế và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo

· Một số văn bản quy phạm pháp luật mới do Bộ Y tế ban hành liên quan đến lao và HIV

· Chỉ thị 06/CT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành Giao thông vận tải

· Quyết định số 608/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

· Thông tư 09/2012/BYT-TT của Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

· Chỉ Thị 16/2012/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

· Thông tư 06/2012/TT-BYT quy định về điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS

· Quyết định 1039/QĐ-BYT Về việc ban hành "Mô hình thí điểm điều trị 2.0"

· Quyết định 4139/QĐ-BYT ngày 02/11/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS” ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế

· Quyết định 1867/2011/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

· Nghị định 69/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

· Thông báo 173/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị kiểm điểm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2011

· Hướng dẫn 11-HD/BTGTW-BCSĐBYT Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 27-TB/TW, ngày 9/5/2011 về việc sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khoá IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

· Thông báo Kết luận của Ban Bí thư số 27-TB/TW ngày 09/5/2011 về việc sơ kết chỉ thị 54-CT/TW

· Quyết định 1053/QĐ-BYT Ngày 02 tháng 4 năm 2010 Về việc ban hành Hướng dẫn xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi

· Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

· Kế hoạch 118/KH-BYT của Bộ Y tế về việc Tổ chức các sự kiện nhân 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam tại Trung ương 118/KH-BYT ngày 08/02/2010

· Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA, ngày 20/01/2010 của Bộ Y tế và Bộ Công an Quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV

· Thông tư số 01/2010/TT-BYT, ngày 06/01/2010 của Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn tuyentruyen.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này