Lâm Đồng triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7” năm 2019 

Thực hiện kế hoạch số 186/KH-BCĐ ngày 21/5/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm Chính phủ về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 134 /KH-BCĐ ngày 07/6/2019 triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2019 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống mua bán người; tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người nhất là tại địa bàn trọng điểm của tỉnh như huyện Đam Rông; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người-30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” cần được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, địa phương...

Gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thành viên đã được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn các nội dung trọng tâm thực hiện hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2019.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (năm 2017); Nghiên cứu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Theo đó chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phim phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, tập trung thông tin, phản ánh các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; Xây dựng các Chuyên trang, đăng tải thông tin về phòng, chống mua bán người trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Trang Thông tin điện tử của báo, đài, của các đơn vị, địa phương trong tỉnh để tạo sự lan tỏa nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người, giúp người dân chủ động phòng ngừa, và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Đam Rông, Bảo Lâm, Di Linh... nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, địa bàn, thành phần, lứa tuổi và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội; Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống mua bán người nói riêng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức việc tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán được giải cứu; Bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định; Chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú; Duy trì các hoạt động nhất là tại trung tâm bảo trợ xã hội cũng như công tác xã hội hóa vận động các nhà tài trợ để hỗ trợ, tiếp nhận các nạn nhân bị mua bán trở về giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Đối với lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; Kịp thời phát hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; Điều tra, khám phá vụ án, đường dây tội phạm mua bán người; Truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án cùng cấp tổ chức điều tra, truy tố và xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; Triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 02/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bản ghi nhớ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh về hợp tác phòng, chống mua bán người. Kịp thời tham mưu UBDN tỉnh tổ chức động viên, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người.