Di Linh xác lập hồ sơ xử lý cai nghiện ma túy bắt buộc 

Tính đến cuối tháng 8/2018, các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Di Linh đã lập được 10 hồ sơ các đối tượng nghiện ma túy (trong đó, có 1 đối tượng cư ngụ ngoài huyện) để áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Với kết quả này, huyện Di Linh đã hoàn thành vượt kế hoạch tỉnh giao cả năm 2018.

Tuy nhiên, theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Di Linh, trên địa bàn huyện hiện có gần 200 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Các đối tượng nghiện ma túy phần lớn là cư ngụ tại thị trấn Di Linh và các xã Hòa Ninh, Hòa Nam, Tân Châu, Liên Đầm, Đinh Lạc… Việc lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc yêu cầu phải đảm bảo thủ tục và thông qua các cơ quan, đơn vị: Công an và UBND cấp xã, Công an huyện, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện. Đồng thời, hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc phải có quyết định của Tòa án Nhân dân huyện. Do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc xác lập thủ tục, hồ sơ đảm bảo theo quy trình, nên trong 5 năm qua (tính từ 2013), huyện Di Linh chưa đưa được đối tượng nghiện ma túy nào đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện tập trung. 

Xuất phát từ thực tế nói trên, vào tháng 3/2018, UBND huyện Di Linh đã ra Quyết định số 518/QĐ-UBND ban hành “Quy chế phối hợp trong việc lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị hữu quan đã khắc phục, giải quyết tồn tại; phối hợp rà soát, lập thủ tục, hồ sơ cai nghiện bắt buộc để xử lý hành chính và đưa các đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện nhằm hạn chế gây ra những hệ lụy cho xã hội. Tòa án Nhân dân huyện cũng đã tiến hành mở phiên tòa xem xét và ra quyết định đưa các đối tượng đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung.