TOÀN TỈNH HIỆN CÓ 1.195 NGƯỜI NHIỄM HIV 

Qua kiểm tra công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 30/9/2014, số trường hợp nhiễm HIV tích lũy được báo cáo trên toàn tỉnh là 1.195 người, trong đó có 430 trường hợp đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và 290 trường hợp đã tử vong do AIDS, số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS hiện đang được quản lý tại các huyện, thành phố là 320 bệnh nhân. Trong 9 tháng đầu năm 2014, đã phát hiện 93 trường hợp nhiễm HIV mới, số chuyển sang AIDS là 3 trường hợp.