Tỷ lệ nữ nhiễm HIV/AIDS ngày càng tăng 

Số nữ giới nhiễm HIV ngày càng cao; cả nước ước có gần 26.000 người bán dâm, nạn mại dâm nam đang có xu hướng gia tăng... theo Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.