Lâm Đồng: Thành lập cơ sở điều trị Methadone 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 phê duyệt đề án triển khai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2016. Cơ sở điều trị thay thế sẽ đặt tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng và do Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trực tiếp quản lý . Mục tiêu trong năm 2014 sẽ điều trị cho 120 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và điều trị cho 550 người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong năm 2015, 2016. Đây là cơ sở điều trị thay thế đầu tiên được thành lập ở tỉnh Lâm Đồng, đối tượng và điều kiện tham gia là người nghiện chất dạng thuốc phiện , c ó nơi cư trú rõ ràng , t ự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện chưa đủ 16 tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó và những người không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                    Lê Thị Huê

                                                            Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Lâm đồng

                                                            Số 04, Phạm Ngọc Thạch, phường 6, TP.Đà Lạt