Hợp tác truyền thông phòng chống AIDS và các tệ nạn xã hội 

Tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cùng TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp truyền thông đến năm 2020. Dự và chứng kiến lễ ký có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia Chương trình phối hợp. 

 

Ảnh: TTXVN

Theo nội dung ký kết, các cơ quan báo chí tham gia Chương trình phối hợp sẽ tích cực phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang, nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại, hậu quả, cách phòng, tránh lây nhiễm, điều trị HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm và tích cực hỗ trợ, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Các cơ quan báo chí phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, các bộ, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành viên của Ủy ban và các địa phương. Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các mô hình hoạt động có hiệu quả, các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng, các tấm gương tận tụy, dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy, trong phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Hoạt động tuyên truyền cũng sẽ tập trung phản ánh các chính sách, giải pháp, kinh nghiệm, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới trong công tác phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.