Tinh gọn bộ máy tổ chức Hội Phụ nữ 

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc tinh gọn bộ máy, sắp xếp nhân sự hợp lý theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. 

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức thành công Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi cấp tỉnh, là nơi phát hiện hạt giống cán bộ Hội. Ảnh: A.Nhiên

Hiện nay, toàn tỉnh có 163 cơ sở hội; trong đó có 147 Hội PN xã, phường, thị trấn; 12 Hội PN Công an, 2 Hội PN Chợ, 2 Hội PN Cảnh sát PCCC. Hội PN cấp cơ sở hiện có 163 Chủ tịch và 163 Phó Chủ tịch Hội; tổng số ủy viên Ban chấp hành Hội PN cấp cơ sở là 1.677 chị. Trong năm 2018 đã củng cố bổ sung 5 ủy viên Ban Thường vụ, 10 ủy viên Ban chấp hành, 2 Chủ tịch, 8 Phó chủ tịch. Toàn tỉnh có 1.576 chi hội PN, đã củng cố 11 chi hội do biến động chi hội trưởng. Đa số cán bộ Hội PN cơ sở đều đạt chuẩn theo quy định về trình độ học vấn, lý luận chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

Cấp huyện có 12 cơ quan Hội LHPN cấp huyện, thành phố với 55 biên chế, gồm 12 Chủ tịch, 15 Phó Chủ tịch, 28 chuyên viên. Số biên chế được duyệt là 5 người cho mỗi đơn vị huyện, thành Hội. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có 2 chị là Phó Chủ tịch Hội PN cấp huyện chuyển công tác, chưa bổ sung nhân sự mới. Tổng số ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN cấp huyện, thành phố sau đại hội là 200 chị; đến nay đã củng cố bổ sung 4 ủy viên Ban chấp hành tại các Hội PN Đà Lạt, Đạ Huoai, Đam Rông. Luân chuyển, điều động 2 Phó Chủ tịch Hội PN cấp huyện nhận nhiệm vụ mới.

Tại cơ quan Hội LHPN tỉnh, hiện tinh gọn bộ máy chỉ còn 2 ban là: Ban Tổ chức - Hành chính và Ban Tuyên giáo - Gia đình - Xã hội. Cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh hiện có 23 người, số biên chế được duyệt năm 2018 là 25 người. Trong 6 tháng đầu năm 2018 có 1 chị là ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chuyển công tác, chưa bổ sung. 

Bà Phạm Thị Mỹ Huyền - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện chủ trương bố trí sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhân sự theo đề án vị trí việc làm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng lộ trình và tiến hành 3 bước. Cụ thể: bước 1 đã được Hội chuẩn bị từ khi xây dựng kế hoạch nhân sự cho Đại hội Đại biểu Phụ nữ Lâm Đồng lần IX (nhiệm kỳ 2016-2021); bước 2 xây dựng đề án vị trí việc làm để sắp xếp lại; bước ba tinh gọn bộ máy được triển khai thực hiện từ đầu năm 2018. Đến nay, Cơ quan Hội LHPN tỉnh còn 2 phòng ban nhưng công việc rất trôi chảy, đã giảm được 4 biên chế, số nghỉ hưu không nhận thêm người, giảm được đầu mối các phòng ban trung gian là 4 ban, giảm được đội ngũ cán bộ quản lý chưa đủ tầm và bố trí lại theo vị trí chuyên viên gồm: 5 phó, 2 trưởng các phòng ban. 

Qua thời gian thực hiện từ đầu năm đến nay, Hội LHPN tỉnh đã đánh giá hiệu quả của việc bố trí, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nhân sự theo vị trí việc làm, thông qua họp trưởng các phòng ban. Qua đó, cho thấy những thuận lợi, lãnh đạo các phòng ban phát huy năng lực, quán xuyến nhiều việc hơn, một người có thể làm được nhiều việc. Trước đây, Cơ quan Hội LHPN tỉnh có 6 phòng ban, có những phòng không có lãnh đạo chỉ có 2 nhân viên và có những phòng chỉ có cán bộ lãnh đạo, từ khi sắp xếp lại tinh gọn bộ máy khoa học, hiệu lực và hiệu quả hơn. 

Theo đề án vị trí việc làm, Hội tiếp tục đào tạo chuẩn chức danh; những vị trí có quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới được cử đi đào tạo, nhiều cán bộ Hội đã được đào tạo về lý luận chính trị cao cấp và trung cấp, chỉ còn 2 người chưa qua đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo quy định chuẩn chức danh. Ở cấp huyện, hiện có 5 chị đang học lý luận chính trị cao cấp và trung cấp, 2 chị học cao học, 1 chị học nghiệp vụ công tác Hội tại Học viện Phụ nữ. Bên cạnh đào tạo chuẩn hóa cán bộ Hội, định hướng của Hội sẽ chú trọng việc đào tạo cán bộ Hội về kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức phong trào, tổ chức sự kiện để đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong thời kỳ mới.