Hội thảo nữ trí thức với vấn đề bình đẳng giới 

Sáng nay (12/10), Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thảo về nữ trí thức với vấn đề bình đẳng giới. Tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và Hội Phụ nữ các huyện, thành phố, Công an tỉnh…

Bà Thái Thị Hạnh - Nguyên Trưởng Phòng Giáo dục Đà Lạt tham luận về vai trò nữ trí thức trong thực hiện bình đẳng giới

Hội thảo có nhiều tham luận bàn về nội dung: Vai trò của nữ trí thức trong thực hiện bình đẳng giới; Vai trò của nữ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH; Vai trò của nữ trí thức trong thời kỳ công nghiệp 4.0; Vai trò của ngành Giáo dục - Đào tạo với việc xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà và giải pháp nâng cao chất lượng nữ trí thức trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, có nhiều tham luận đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là cán bộ nữ như: Nữ trí thức với vấn đề gia đình và sự nghiệp; Những thuận lợi và khó khăn của cán bộ nữ trong thực hiện bình đẳng giới; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, một số giải pháp tạo nguồn, nâng cao chất lượng, bố trí đội ngũ cán bộ nữ tham gia công tác lãnh đạo quản lý của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; Vấn đề cán bộ nữ cấp xã, phường ở Đà Lạt - những vấn đề quan tâm trong công tác tạo nguồn cán bộ nữ…

Nguồn nhân lực nữ trí thức trong tỉnh rất quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới. Với dân số của tỉnh gần 1,3 triệu người, trong đó 644.517 nữ; tổng số lao động toàn tỉnh 766.938 người, có 362.926 lao động nữ (chiến 47,3%) cho thấy vai trò của lao động nữ, trong đó có đội ngũ nữ trí thức trong sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương hiện nay đặc biệt quan trọng. 

Hội thảo nhằm phát huy vai trò của nữ trí thức trong bình đẳng giới, đó là: sự hỗ trợ của nhà nước, gia đình và xã hội cho phụ nữ để tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới trong học tập nâng cao trình độ năng lực, phát huy tiềm năng trên các lĩnh vực; tạo đột phá trong bố trí, đánh giá, sử dụng nữ trí thức.