Địa chỉ tư vấn liên hệ về HIV 
I. Cơ sở kháng

Stt

Tên cơ sở dịch vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Giờ làm viêc

Dịch vụ cung cấp

1

Cơ sở điều trị thuốc kháng HIV của Bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng

063.3565767

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

Quản lý và điều trị HIV/AIDS

2

Cơ sở điều trị thuốc kháng HIV  Trung tâm y tế huyện Đức trọng

Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

063.3662424

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

3

Cơ sở điều trị thuốc kháng HIV tại Bệnh viên II Lâm Đồng

Số 02 Đinh Tiên Hoàng, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

0913666940

 

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

 


II. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV, Xét nghiệm khẳng định:

Stt

Tên cơ sở dịch vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Giờ làm viêc

Dịch vụ cung cấp

1

Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV của Trung tâm PC HIV/AIDS Lâm Đồng

Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

063.3818795

Sáng: 7h00 – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

Tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện

 

2

Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV của Trung tâm y tế Bảo Lộc

Trạm y tế phường Lộc Sơn, tp. Bảo lộc, Lâm Đồng

063.3717628

Sáng: 7h00 – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

3

Phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện Lao/HIV/AIDS của Trung tâm phòng chống Bệnh xã hội

Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

0908735928 (gặp cô Kiều)

Sáng: 7h00 – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

4

Phòng xét nghiệm khẳng định của Trung tâm y tế Dự phòng

Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

063.3816869

Sáng: 7h00 – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

Xét nghiệm khẳng định HIV

III. Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con:

Stt

Tên cơ sở dịch vụ

Địa chỉ

Điện thoại

Giờ làm viêc

Dịch vụ cung cấp

1

Khoa sản Bệnh viên Đa khoa Lâm Đồng

Số 04 Phạm Ngọc Thạch, phường 06, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

 

063.3837527

Sáng: 7h00 – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

 

- Tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

- Cung cấp thuốc điều trị dự phòng LTMC

 

- Cấp sữa thay thế cho bé sinh ra từ mẹ nhiễm HIV

- Chuyển tuyến, chuyển tiếp dich vụ

2

Khoa sản Bệnh viện II

Lâm Đồng

Số 02 Đinh Tiên Hoàng, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

063.3865832

 

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

3

Khoa sản Trung tâm y tế

Đức Trọng

Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

063.3662418

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00

4

Khoa sản Trung tâm y tế

Đạ Huoai

Khu phố 4, thị trấn Madagui, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng

 

0633.875753

Sáng: 7h – 11h00

Chiều:13h30 – 17h00