Skip navigation links
Đề án 30
Giới thiệu tổng quan
Hoạt động của Đề án
Kết quả thực hiện Đề án
Góp ý đơn giản TTHC
Tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn thống kê
Hướng dẫn rà soát
Hướng dẫn truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Trung ương
Địa phương
Tra cứu TTHC
Áp dụng tại cấp tỉnh
Cơ quan TW trên địa bàn
Áp dụng tại cấp huyện
Áp dụng tại cấp xã
sadfasHướng dẫn rà soát > Biểu mẫu - Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát : Mẫu 2, mẫu 2a, mẫu 2b
Biểu mẫu - Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát : Mẫu 2, mẫu 2a, mẫu 2b 

Biểu mẫu rà soát

>> Tải về : Biểu mẫu 2 (Rà soát thủ tục hành chính).

>> Tải về : Biểu mẫu 2a (Rà soát mẫu đơn mẫu tờ khai).

 >> Tải về : Biểu mẫu 2b (Rà soát yêu cầu điều kiện).

Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát

>> Tải về : Hướng dẫn điền biểu mẫu 2.

>> Tải về : Hướng dẫn điền biểu mẫu 2a.

>> Tải về : Hướng dẫn điền biểu mẫu 2b.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30 TỈNH LÂM ĐỒNG
Chỉ đạo trực tiếp : Ông Võ Ngọc Hiệp - Tổ trưởng - Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3533428 - Fax: 063.3821138 - Email: to30lamdong@gmail.com
 
                            <Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 7 và độ phân giải 1024 x 768.>
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam