Skip navigation links
Đề án 30
Giới thiệu tổng quan
Hoạt động của Đề án
Kết quả thực hiện Đề án
Góp ý đơn giản TTHC
Tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn thống kê
Hướng dẫn rà soát
Hướng dẫn truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Trung ương
Địa phương
Tra cứu TTHC
Áp dụng tại cấp tỉnh
Cơ quan TW trên địa bàn
Áp dụng tại cấp huyện
Áp dụng tại cấp xã
sadfasHướng dẫn rà soát > Mẫu báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính
Mẫu báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính 

 

 1.

Mẫu báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính do các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh báo cáo Tổ công tác.

>> Tải về 

 2.

Mẫu báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính do Tổ công tác báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Tải về

 3.

Mẫu báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh báo cáo Tổ công tác chuyên trách.

>> Tải về

 4.

Mẫu báo cáo bổ sung (Bổ sung vào báo cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh, Tổ công tác,  UBND tỉnh).

>> Tải về

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30 TỈNH LÂM ĐỒNG
Chỉ đạo trực tiếp : Ông Võ Ngọc Hiệp - Tổ trưởng - Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3533428 - Fax: 063.3821138 - Email: to30lamdong@gmail.com
 
                            <Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 7 và độ phân giải 1024 x 768.>
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam