Văn bản chỉ đạo điều hành UBND thành phố Đà Lạt

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 24041 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2118/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh một số nội dung có liên quan đến nguồn ứng phó dịch Covid - 19
326/GM-UBND 14/05/2020 GM nghe báo cáo việc lập kế hoạch, biện pháp thực hiện, phương án bố trí cán bộ tham gia cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm TTXD của bà Vũ Thị Ái (9g, 29/4/2020)
2122/TTr-UBND 14/05/2020 Trình Sở Nội vụ đề nghị đồng ý tiếp nhận viên chức và thực hiện quy trình tuyển dụng công chức không qua thi tuyển: ông Phùng Xuân Đông
2125/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng
2138/GCN 14/05/2020 Cấp GCN đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: Trần Thị Vân Anh
328/GM-UBND 14/05/2020 GM công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình Thủy lợi thành phố Đà Lạt (8g, 04/5/2020)
327/GM-UBND 14/05/2020 GM công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đà Lạt (9g30, 04/5/2020)
2156/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH tháng 4/2020 và công tác trọng tâm tháng 5/2020
2154/KH-UBND 14/05/2020 KH triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Đà Lạt năm 2020
330/GM-UBND 14/05/2020 GM triển khai nội dung kiểm toán tại thành phố Đà Lạt (15g00 05/5/2020)
2168/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế lao động 01/5/2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
2150/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025
2159/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh rà soát lại QH đối với diện tích khoảng 1,11 ha tại Khu dân cư số 5 phường 4
2170/BC-UBND 14/05/2020 B/c Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn việc rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân, tái định cư thủy lợi, thủy điện
2171/TTr-UBND 14/05/2020 B/c Sở Tài chính đề nghị thẩm định phương án giá cho thuê mặt bằng sân thượng khu A và khu B chợ Đà Lạt
2172/BC-UBND 14/05/2020 B/c tổng kết Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại và Nghị quyết số 03 của Thành ủy Đà Lạt về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao thành phố Đà Lạt giai đoạn 2016 - 2020
332/GM-UBND 14/05/2020 GM dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh (Hội nghị trực tuyến) (13g45, 08/5/2020)
2197/TTr-UBND 14/05/2020 Trình Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị giao phụ trách Trường Tiểu học Trạm Hành đối với bà Trần Thị Diệu
2206/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh giải trình đối với đồ án QH phân khu Khu vực đường Nguyễn Trung Trực - Triệu Việt Vương - An Bình (Khu A6), phường 3 và phường 4
2208/BC-UBND 14/05/2020 B/c thuyết minh Tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019
2097/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Lạt
333/GM-UBND 14/05/2020 GM họp nghe kết quả rà soát 3 loại rừng theo Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng; và triển khai công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 (8g, 08/5/2020)
2247/BC-UBND 14/05/2020 B/c UBND tỉnh việc quản lý, sử dụng nhà, đất số 01 Mê Linh phường 9
2248/TTr-UBND 14/05/2020 Trình UBND tỉnh thành lập Cụm công nghiệp Phát Chi thôn Phát Chi xã Trạm Hành
2260/TTr-UBND 14/05/2020 Trình Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quy định tại Nghị định số 26 Chính phủ: ông Nguyễn Nho Chí Quang

Previous Page 1-25 Next Page