Thư viện Download

Folder: Tài liệu viên chức 201830/01/2018 4:50 CHAdmin TP DaLatTài liệu viên chức 2018
Folder: Văn bản hành chính25/12/2009 8:19 CHHoang Van ThoanVăn bản hành chính
Folder: Văn bản luật25/12/2009 8:20 CHHoang Van ThoanVăn bản luật
6.Tai_lieu_HDSD_TPDALAT.doc10172 KB16/03/2010 7:40 CHLAMDONG\Administrator6.Tai_lieu_HDSD_TPDALAT
AnyDesk.rar1403 KB27/02/2018 5:59 CHAdmin TP DaLatAnyDesk
cpu-z_1.69-en.zip2008 KB26/05/2014 12:19 SAAdmin TP DaLatcpu-z_1.69-en
eOffice.zip7121 KB11/11/2014 1:03 SAAdmin TP DaLateOffice
Huong dan cai dat - su dung chu ky so.pdf764 KB14/06/2015 6:40 CHAdmin TP DaLatHuong dan cai dat - su dung chu ky so
Huong dan su dung eOffice 19012015.pdf856 KB21/01/2015 10:18 SAAdmin TP DaLatHuong dan su dung eOffice 19012015
HuongDanNhanhXuLyVanBan.pdf660 KB18/04/2014 5:45 CHAdmin TP DaLatHuongDanNhanhXuLyVanBan
HuongDanSuDungNhanh eOffice-DHTN.pdf105 KB18/04/2014 5:45 CHAdmin TP DaLatHuongDanSuDungNhanh eOffice-DHTN
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ.doc524 KB19/11/2019 8:00 CHAdmin TP DaLatKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ
Va_loi-Kiem_tra_WannaCry.rar8028 KB16/05/2017 7:17 CHAdmin TP DaLatVa_loi-Kiem_tra_WannaCry
VNPT Smart Tourism ĐÀ LẠT.pdf2391 KB22/11/2018 11:17 CHAdmin TP DaLatVNPT Smart Tourism ĐÀ LẠT