Về việc: nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Kiều Oanh Lâm Đồng