Về việc công ty TNHH XD và XNK nông sản KTC đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại bãi bồi và lòng suối Da Bro, Da Bre, lòng sông Đa Dâng thuộc huyện Lâm Hà