Trần Văn Thức, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 1, thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Trần Văn Thức, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 1, thôn Đại Nga, xã Lộc Nga, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (nay là thôn Đại Nga 1, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng); đi khỏi nơi cư trú từ năm 1996 đến nay không có tin tức xác thực là còn sống. Nay ông Trần Văn Thức ở đâu hoặc ai biết tin tức gì của ông Trần Văn Thức thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: số 12A đường Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0263.3864209; Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (là vợ) ở thôn Đại Nga 1, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0898929564 để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc tuyên bố ông Trần Văn Thức là đã chết

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên nếu Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng không nhận được tin tức gì của ông Trần Văn Thức thì Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai yêu cầu tuyên bố ông Trần Văn Thức là đã chết theo quy định của pháp luật.