Thông báo tìm người mất tích đối với bà Trần Thị Huệ 

1. Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Huệ, sinh năm 1987.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: số 1198 Quốc lộ 20, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Huệ liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ: Số 12A đường Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Trần Thị Huệ thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc theo địa chỉ trên, Ủy ban nhân dân xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Ngọc Vương.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Huệ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.