Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1970 

1. Quyết định tìm kiếm ông Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1970;

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm 2, thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình vắng mặt tại nơi cư trú từ đầu tháng 02 năm 2016 đến nay không có tin tức gì.

2. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Thanh Bình liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ số 12A đường Lý Tự Trọng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02633.864209 để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Thanh Bình thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Lộc Nga, người yêu cầu Đặng Thị Minh Hồng, nơi cư trú: Xóm 2, thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại 0347.709.639.

3. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Thanh Bình thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố mt người mất tích.