Thông báo tìm kiếm ông Dương Văn Thuận, sinh năm 1977 

Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Dương Văn Thuận, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng: xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nay là tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã đi khỏi địa phương từ tháng 02/2008 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Dương Văn Thuận ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Kră Jãn Chu, sinh năm 1973, địa chỉ: Tổ dân phố Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyên bố ông mất tích.

Trong thơi hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo đầu tiên, nếu ông Dương Văn Thuận không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.