Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Đinh Thị Phương 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẢO LỘC

- Căn cứ vào Điều 388 Bộ luật tố tụng dân sự;

- Căn cứ vào hồ sơ việc dân sự thụ lý số 82/2017/TB - TLVDS ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc“Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” giữa:

+ Nguyên yêu cầu: Ông Phạm Văn Lượng, sinh năm: 1980.

Trú tại: Thôn 13, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

+ Người cần tìm kiếm: Bà Đinh Thị Phương, sinh năm: 1982;

Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 3, thôn 14, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

 

QUYẾT ĐỊNH

1/ Thông báo tìm kiếm đối với bà Đinh Thị Phương, sinh năm: 1982.

Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 3, thôn 14, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

2/ Nội dung thông báo:

Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng thông báo: Bà Đinh Thị Phương, sinh năm: 1982; Nơi cư trú cuối cùng: Xóm 3, thôn 14, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã đi khỏi địa phương từ ngày 17/8/2015 cho đến nay không có tin tức. Hiện bà Đinh Thị Phương ở đâu yêu cầu đến ngay Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: 12A Lý Tự Trọng – phường 2 – thành phố Bảo Lộc (hoặc liên hệ theo số điện thoại 0633.864.209) để giải quyết việc ông Phạm Văn Lượng yêu cầu tuyên bố bà mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo đầu tiên, nếu Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc không nhận được tin tức gì của bà Đinh Thị Phương thì Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc sẽ giải quyết việc ông Phạm Văn Lương yêu cầu tuyên bố bà Đinh Thị Phương mất tích theo quy định của pháp luật.

3/ Công bố thông báo: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày Tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm một người mất tích, thông báo này phải được đăng trên một trong các báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp, Cổng thông tin điện tử của Tòa án, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc Đài truyền hình của trung ương ba lần trong 03 ngày liên tiếp.

4/ Người yêu cầu ông Phạm Văn Lượng chịu mọi chi phí cho việc đăng phát.