Anh Trương Hoàng Trường Sinh, sinh năm 1985; nơi cư trú cuối cùng: số 15D Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Anh Trương Hoàng Trường Sinh, sinh năm 1985; nơi cư trú cuối cùng: số 15D Cao Thắng, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ địa phương đi từ năm 2009 đến nay không tin tức gì. Nay, anh Trương Hoàng Trường Sinh ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc ông Trương Lộc, sinh năm: 1958; nơi cư trú: Thôn Liêng bông, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tuyên bố anh mất tích.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu anh Trương Hoàng Trường Sinh không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.