Phê duyệt danh sách 2 trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.