Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ CÔNG TÂM