Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CÔNG TY TNHH BÙI VŨ GIA