Cung cấp một số thông tin về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024