Về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 49B-0143 nhãn hiệu Nissan của Trung tâm y tế huyện Di Linh