Văn kiện Đảng

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 78 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
0025-CTr/HU 30/12/2016 Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017
0023-CTr/HU 25/11/2016 Chương trình công tác tháng 12 năm 2016
0022-CTr/HU 27/10/2016 Chương trình công tác tháng 11 năm 2016
0021-CTr/HU 28/09/2016 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016
0020-CTr/HU 29/08/2016 Chương trình công tác tháng 9 năm 2016
0019-CTr/HU 28/07/2016 Chương trình công tác tháng 8 năm 2016
0018-CTr/HU 12/07/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2020
0017-CTr/HU 27/06/2016 Chương trình công tác tháng 7 năm 2016
0016-CTr/HU 26/05/2016 Chương trình công tác tháng 6 năm 2016
0015-CTr/HU 29/04/2016 Chương trình công tác tháng 5 năm 2016
0014-CTr/HU 13/04/2016 Chương trình công tác quý II năm 2016
0013-CTr/HU 29/03/2016 Chương trình công tác tháng 4 năm 2016
0012-CTr/HU 16/03/2016 Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý ngân sách trên địa bàn huyện
0011-CTr/HU 26/02/2016 Chương trình công tác tháng 3 năm 2016
0010-CTr/HU 19/01/2016 Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2016
0008-CTr/HU 31/12/2015 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy
0009-CTr/HU 31/12/2015 Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy Đơn Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
0007-CTr/HU 30/12/2015 Chương trình công tác tháng 01 và 02 năm 2016
0006-CTr/HU 01/12/2015 Chương trình công tác toàn khóa của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
0005-CTr/HU 30/11/2015 Chương trình công tác tháng 12 năm 2015
0004-CTr/HU 28/10/2015 Chương trình công tác tháng 11 năm 2015
0003-CTr/HU 29/09/2015 Chương trình công tác tháng 10 năm 2015
0002-CTr/HU 27/08/2015 Chương trình công tác tháng 9 năm 2015
0001-CTr/HU 26/08/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XI
0078-CTr/HU 24/07/2015 Chương trình công tác tháng 8 năm 2015

Previous Page 1-25 Next Page