Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX: Các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ 

Sáng 6/12, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX đã khai mạc kỳ họp lần thứ 11 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.

8 giờ:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp được diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’Mak. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan trung ương, các vị đại biểu Quốc hội Khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng và đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

8 giờ 5 phút:

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối năm 2019

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét trên 61 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo, trình theo quy định; trong đó, có 17 tờ trình, 17 Nghị quyết và 27 báo cáo. Kỳ họp sẽ dành phần lớn thời gian cho việc thảo luận, làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 được thể hiện trong 12 báo cáo chuyên đề do UBND tỉnh trình; xem xét, quyết định ban hành 17 nghị quyết thuộc thẩm quyền; trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác; giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2020; quy định mức hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi xác nhập đơn vị hành chính cấp xã; mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm; cho ý kiến về đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phi Nôm - Thạnh Mỹ đến năm 2035.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho rằng: Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày với khối lượng công việc khá lớn. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thật khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) đã đề ra . 

Đồng thời, Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên UBND tỉnh đối với các vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm.

8 giờ 35 phút

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ giải pháp năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng xác định là năm “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10”, ngay từ đầu năm, các ngành, các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, từ đó tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. 

Kinh tế tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, có 16/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

 

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng; thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chương trình mục tiêu Quốc gia và công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách cho người có công tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên.