BCH đảng bộ khóa X (2015-2020) 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

CHỨC VỤ,

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

   1            

Đ/c Nguyễn Xuân

Tiến

UV BTV

UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy

   2            

Đ/c Trần Đức

Quận

UV BTV

Phó Bí thư Tỉnh ủy Thường trực - Chủ tịch HĐND tỉnh

   3            

Đ/c Đoàn Văn

Việt

UV BTV

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh  - Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng

   4            

Đ/c Nguyễn Văn

Yên

UV BTV

Phó chủ tịch UBND tỉnh

   5            

Đ/c Lê Hoàng

Phụng

UV BTV

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

   6            

Đ/c Huỳnh Thị Thanh

Xuân

UV BTV

Bí thư Thành uỷ Đà Lạt - Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt

   7            

Đ/c Trần Duy

Hùng

UVBTV

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

   8            

Đ/c Nguyễn Thị 

Lệ

UV BTV

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

   9            

Đ/c Trần Văn 

Hiệp

UV BTV

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  10           

Đ/c Bùi Văn

Sơn

UV BTV

Giám đốc Công an tỉnh

  11           

Đ/c Dương Công

Hiệp

UV BTV

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy

  12           

Đ/c Nguyễn Trọng Ánh

Đông

UV BTV

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

  13           

Đ/c

K’ Mák

UV BTV

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

  14           

Đ/c Huỳnh Ngọc

Cảnh

TUV

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

  15           

Đ/c Vũ Văn

Diến

TUV

Viện trưởng VKSND tỉnh

  16           

Đ/c Đặng Trí

Dũng

TUV

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư

  17           

Đ/c Phan Văn

Đa

TUV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  18           

Đ/c Tôn Thiện

Đồng

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh

  19           

Đ/c Huỳnh Ngọc

Hải

TUV

Giám đốc Sở Công thương

  20           

Đ/c Phạm Thị Hồng

Hải

TUV

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo

  21           

Đ/c Ngô Xuân

Hiển

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên

  22           

Đ/c Đặng Đức

Hiệp

TUV

Giám đốc Sở Tài chính

  23           

Đ/c Trương Hữu

Hiệp

TUV

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

  24           

Đ/c Võ Ngọc

Hiệp

TUV

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt

  25           

Đ/c Trương Văn

Hoà

TUV

Giám đốc Sở Nội vụ

  26           

Đ/c Lưu Tấn

Huệ

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đơn Dương

  27           

Đ/c Phạm Thị Mỹ

Huyền

TUV

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

  28           

Đ/c Nguyễn Đức

Hưng

TUV

Chánh thanh tra tỉnh

  29           

Đ/c Vũ Nhân

Khánh

TUV

Phó Giám đốc Công an tỉnh

  30           

Đ/c Trần Quốc

Lập

TUV

Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

  31           

Đ/c Trần Ngọc

Liêm

TUV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  32           

Đ/c Lâm Thị Phước

Linh

TUV

Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh

  33           

Đ/c Nguyễn Quý

Mỵ

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đạ Huoai

  34           

Đ/c Nguyễn Nhật

Nga

TUV

Chính uỷ BCHQS tỉnh

  35           

Đ/c Nguyễn Thị

Nguyên

TUV

Giám đốc Sở Văn hoá thể thao và du lịch

  36           

Đ/c Nguyễn Thị

Nhạn

TUV

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

  37           

Đ/c Nguyễn Ngọc

Phúc

TUV

Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường

  38           

Đ/c Phạm Thị

Phúc

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lâm Hà

  39           

Đ/c Phạm Thanh

Quan

TUV

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đức Trọng

  40           

Đ/c Trần Thị Chúc

Quỳnh

TUV

Bí thư Tỉnh đoàn

  41           

Đ/c Phạm

S

TUV

Phó chủ tịch UBND tỉnh

  42           

Đ/c Vũ Kim

Sinh

TUV

Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh  

  43           

Đ/c Nguyễn Văn

Sơn

TUV

Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh

  44           

Đ/c Nguyễn

Tạo

TUV

P. Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách

  45           

Đ/c Bùi

Thắng

TUV

Hiệu trưởng Trường Chính trị

  46           

Đ/c Đào Chiến

Thắng

TUV

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

  47           

Đ/c Phạm

Triều

TUV

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương

  48           

Đ/c Nguyễn Văn

Triệu

TUV

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh   

  49           

Đ/c Nguyễn Xuân

Tùng

TUV

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

  50           

Đ/c Đỗ Quý

Uy

TUV

Phó Giám đốc Sở Lao Động TBXH

  51           

Đ/c Trần Đình

Văn

TUV

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

  52           

Đc/ Đa Cát

Vinh

TUV

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

  53           

Đc/ Phạm Thị Bạch

Yến

TUV

Giám đốc Sở Y tế