Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Điện Thoại

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Đ/c Trần Đình Văn

Chánh Văn phòng

3820 671

2

Đ/c Dương Quang Vượng

Phó Chánh Văn phòng

3824 826

3

Đ/c Lê Thang

Phó Chánh Văn phòng

3822 605

4

Đ/c Phạm Thị Lệ Dung

Phó Chánh Văn phòng

3821 387

Thư ký Bí thư

1

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

3822 330

Phòng Tổng Hợp

1

Đ/c Phạm Ngọc Hà 

Trưởng phòng

3811 477

2

Đ/c Nguyễn Mạnh Diên

Phó phòng

3834 958

3

Đ/c Nguyễn Hoàng Đạo

Phó phòng

3541 354

6

Đ/c Đoàn Thị Ngọc

Phó phòng

3541 354

7

Đ/c Lê Khắc Phượng

Phó phòng

3834 952

8

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên

3834 952

9

Đ/c Bùi Văn Quang

Chuyên viên

3834 952

10

Đ/c Lê Vũ Mai Trang

Chuyên viên

3541 354

11

Lê Thị Ngọc Trâm

Chuyên viên

3834 952

12

Đ/c Hứa Ngọc Minh Thơ

Chuyên viên

 

Phòng Tài chính Đảng

1

Đ/c Nguyễn Thành Cơ

Trưởng phòng

3835 871

2

Đ/c Nguyễn Hùng Mạnh

Phó phòng

3835 871

3

Đ/c Nguyễn Thị Tuấn Anh

Chuyên viên

3835 871

Phòng Hành chính  -Cơ yếu

1

Đ/c Lưu Thị Thuý Phương

Trưởng phòng

3835 763

2

Đ/c Phạm Tăng Bình

Phó phòng

3822 383

3

Đ/c Trương Thị Thanh

Văn Thư

3822 383

4

Đ/c Thân Thái Hà

Chuyên viên

3835 763

5

Đ/c Ngô Thị Thu Hoài

Cán bộ

3822 383

7

Đ/c Thái Đăng Chương

Chuyên viên cơ yếu

3821 037

 

Fax:  3821 037 – 3540 973

Phòng Lưu trữ

1

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trà

Trưởng phòng

3822 606

2

Đ/c Đỗ Thị Ngọc Mẫn

Phó phòng

3822 606

3

Đ/c Đỗ Thị Huỳnh Nga

Chuyên viên

3822 606

4

Đ/c Mai Thị Nga

Chuyên viên

3822 606

5

Đ/c Nguyễn Thị Nam

Chuyên viên 

3822 606

Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin

1

Đ/c Hoàng Văn Bằng

Trưởng phòng

3540 324

2

Đ/c Nguyễn Xuân Tiên

Phó phòng

3540 324

3

Đ/c Võ Đức Thành

Phó phòng

3540 324

4

Đ/c Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên cơ yếu

3821 037

Phòng Quản trị

1

Đ/c Nguyễn Đình Tân

Trưởng phòng

3829 709

2

Đ/c Hoàng Kim Thuý

Phó phòng

3822 249

3

Đ/c Trần Thành Sơn

Phó phòng

3822 249

4

Đ/c Nguyễn Xuân Dâng

Phó phòng

3822 249

5

Đ/c Nguyễn Thị Liên

Kế toán

3822 249

6

Đ/c Nguyễn Thị Châu

Thủ quỹ

3820 838

7

Đ/c Nghiêm Phú Khánh Hà

Nhân viên

3833 206

8

Đ/c Nguyễn Thị Lan

Nhân viên

3820 838

Nhà khách Tỉnh ủy  

1

Đ/c Phạm Thị Thương

Chủ nhiệm

3549 168

2

Đ/c Trần Phước Hản

P. Chủ nhiệm

 

3

Đ/c Nguyễn Văn Hạnh

P. Chủ nhiệm

 

4

Đ/c Hồ Bá Hữu

P. Chủ nhiệm

 

 

Phòng lễ tân

3826 858

 

 

Fax : 3822 140 - 3810 657