Nghiệp vụ văn phòng cấp ủy

Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ của Đảng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có ý nghĩa thực tiễn và lịch sử về chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá- xã hội…. thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam; được hình thành trong quá trình hoạt động của một cơ quan, tổ chức hay cá nhân và được đưa vào bảo quản trong một kho lưu trữ. Cơ quan, tổ chức hay cá nhân có phông tài liệu đó gọi là đơn vị hình thành phông.
Trang sau >>