Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Đức Trọng khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

HĐND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử huyện đã báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiến hành bầu các chức danh HĐND và UBND.Theo đó, ông Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; ông Võ Văn Phương–Phó Bí thư Huyện uỷ được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND huyện…

Các đại biểu HĐND huyện đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch KT-XH 6 tháng cuối năm 2016; thông qua tờ trình về việc phê duyệt công tác quyết toán ngân sách năm 2015, báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thu – chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; nghe báo cáo của UBMTTQVN huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; xem xét các báo cáo của VKSND, TAND, CCTHA huyện; thông qua các báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH, Pháp chế HĐND huyện; đại biểu HĐND thảo luận các báo cáo, tờ trình, chất vấn cơ quan Nhà nước và trả lời chất vấn…

 

 

                                                Đặng Thị Hải – BTGHU Đức Trọng