KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 

Vừa qua, HĐND huyện Đơn Dương khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 75.504 cử tri đi bầu (đạt 100%), 40 đại biểu HĐND huyện đã được cử tri lựa chọn; trong đó có 14/40 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 35%), đại biểu dân tộc thiểu số có 8/40 đại biểu (chiếm tỷ lệ 20%).

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Huyện Đơn Dương đã bầu ông Lưu Tấn Huệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch HDND huyện khóa XI; ông Đinh Ngọc Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa X tiếp tục được tái đắc cử giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XI…

Kỳ họp lần thứ I đã biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2016, Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, Nghị quyết về phương án bù hụt ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2015, Nghị quyết về việc thông qua đề cương, nhiệm vụ, dự toán quy hoạch thị trấn Dran và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện Đơn Dương khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoài Thanh